Audio lug‘at

3284 ta so‘z ko‘rsatilmoqda!
ada
aka
ar
ayb
azm
bet
biz
boy
din
duo
gap
gaz
gol
gul
ja
jam
jar
jaz
jim
jin
jiz
jo
jon
jor
joy
jun
kim
kir
kit
kod
kon
kor
koy
kul
kun
kuy
kuz
liq
lof
men
mis
mol
mum
muz
nam
nay
nim
nok
nol
nom
non
noz
nur
och
ola
ona
ong
opa
oq
ora
oro
osh
ot
ota
ov
oy
par
pat
pok
Poy
pul
rad
rak
rap
Ray
rux
Sal
sel
sen
sep
sil
sim
sir
six
siz
son
sop
soy
soz
yem
yer
yod
yol
yon
yor
yoz
zab
zal
zap
zar