Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {oddiy}
So‘z bo‘g‘inlari: od-diy
Izoh(lar)i:
oddiy [od-diy ]

1. Odatdagi, har vaqt bo‘lib, uchrab turadigan, o‘rganish bo‘lib qolgan. Yusufbek hoji bekning uylanishini ham oddiy gaplar qatorida eshitib o‘tkazdi. A. Qodiriy, O‘tgan kunlar

2. Anglashilishi, hal etilishi oson, uncha murakkab bo‘lmagan; oson, jo‘n. Naynov oddiy narsaga ham aqli yetmagani alam qilib, yana sigaretaga yopishdi. F. Musajonov, Himmat

3. Ko‘p qatoridagi, boshqalardan alohida ajralib turmaydigan. Bir vaqt o‘rtaga sochlari o‘sgan, o‘ziga ortiqcha e’tibor qilmay, oddiygina kiyingan bir yosh shoir chiqib, muhabbat haqida she’r o‘qiy boshladi. Shukrullo, Saylanma

4. Sifat jihatidan aytarli yaxshi emas; jo‘n; sodda, hashamdor emas. Salim akaning tepalikdagi uyi oddiy qishloq uylaridan bo‘lib, tashqaridan to‘g‘ri uyga kirilardi. Yoshlik

5. Oddiy odam. Kamtar, kamsuqum, odmi.

6. Shunchaki, nomiga. Bir haftadan keyin qiz Jamolzodaning ustaxonasiga tashrif buyurdi. U Ko‘kko‘l tongini ko‘rib, og‘zi ochilib qoldi. O‘shanda ko‘rgani hozirgi polotnoning oldida oddiy ermak edi. Yoshlik

Antonim(lar)i: murakkab [a]
Sinonim(lar)i: sodda [f-t]
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.

1. Oddiy askar – kichik serjant – serjant – katta serjant – kichik leytenant – leytenant – katta leytenant – kapitan – mayor – polkovnik – general-marshal – general-mayor – general-polkovnik – generalissimus
Ma’nosiga ko‘ra
(unvon darajasining katta-kichikligiga ko‘ra)

Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.