Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {jafo}
So‘z bo‘g‘inlari: ja-fo
Izoh(lar)i:
jafo [ja-fo ]

1. Ma’naviy, ruhiy va jismoniy ezilish, azob-uqubat, kulfat. Axir, bu duolar, rivoyatlar niqobiga yashiringan zulmdan, jafolardan biz sho‘ring qurg‘urlar kimga dod deymiz? Kimga? Hamza, Boy ila xizmatchi

1. Ma’naviy, ruhiy va jismoniy ezilish, azob-uqubat, kulfat. To‘rt yil jafo chekkan vatandosh, o‘rtoq, Bu yilgi bayraming muborak endi. G‘. G‘ulom

Antonim(lar)i: mavjud emas.
Sinonim(lar)i: azob II [a]
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.

1. Azob – aziyat – jabr – jafo – ozor
Bo‘yog‘iga ko‘ra
( bo‘yoqdorligining oshib borishiga ko‘ra)

Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.