Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {azob}
So‘z bo‘g‘inlari: a-zob I-I
Izoh(lar)i:
azob [a-zob ]

1. Jismoniy yoki ruhiy qiynoq. Vijdon azobi. Ruhiy azob. Ilgari yo‘l azobi— go‘r azobi derdilar. [G‘ulomjon] Yuragidagi bor dardlarini, tortgan azoblarini bir-bir aytib berdi. M. Ismoiliy, Farg‘ona tong otguncha

2. Ish-mehnat qiyinchiligi, mashaqqati. [Xadicha] O‘g‘li ne-ne azob bilan yasagan stollar, o‘rindiqlarning tashqariga chiqarib uyilayotgan siniqlarini ko‘rib, dod solib yubordi. M. Ismoiliy, Farg‘ona tong otguncha

Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.
Darajalanish qatori: mavjud emas.
Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.