Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {achi} - n ( So‘z yasovchi;Fe’lga qo‘shiluvchi lug‘aviy shakl yasovchi Lug‘aviy shakl yasovchi;Nisbat qo‘shimchalari Lug‘aviy shakl yasovchi ) - moq ( Fe’lga qo‘shiluvchi lug‘aviy shakl yasovchi Lug‘aviy shakl yasovchi )
So‘z bo‘g‘inlari: a-chin-moq
Izoh(lar)i:
achinmoq [a-chin-moq ]

1. Rahm, kuyinish hissini tuymoq; kuyinmoq. Ibrohim otaning bu qadar tez o‘zgarib, cho‘kib qolganiga Jumagul qattiq achindi. J. Sharipov, Xorazm

2. Afsus aralash ranjimoq, xafa bo‘lmoq, o‘kinmoq. — Bu gapni bekor boshlab qo‘yibman, — deb achindi Qudrat.H. Nazir, So‘nmas chaqmoqlar Shu payt qadrdon do‘stlari, maktabdoshlari orasida bo‘lmaganiga achindi. S. Ahmad, Ufq

Antonim(lar)i: mavjud emas.
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.

1. Achinmoq – afsuslanmoq – kuyinmoq – o‘kinmoq
Ma’nosiga ko‘ra
(ifoda belgisining bo‘yoqdorligiga ko‘ra)

2. Achinmoq – afsuslanmoq – kuyinmoq – o‘kinmoq
Bo‘yog‘iga ko‘ra
(ifoda belgisining bo‘yoqdorligiga ko‘ra)

3. Aynimoq – achinmoq – biqsimoq
Bo‘yog‘iga ko‘ra
(ifoda belgisining tor-kengligiga ko‘ra)

Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.