Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {zaruriy}
So‘z bo‘g‘inlari: za-ru-riy
Izoh(lar)i:
zaruriy [za-ru-riy ]

1. Eng kerakli, juda ham zarur; talab qilingan. Bilasanmi, bo‘talog‘im, tabiiy fanlar davrning zaruriy ehtiyojlaridan vujudga keladi, shu ehtiyojlarning yo‘nalishiga qarab yo yuksaladi, yoki inqirozga uchraydi. S. Karomatov, Oltin qum.

Antonim(lar)i: mavjud emas.
Sinonim(lar)i: kerakli
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.
Darajalanish qatori: mavjud emas.
Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.