Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {zarurat}
So‘z bo‘g‘inlari: za-ru-rat
Izoh(lar)i:
zarurat [za-ru-rat ]

1. Biror ish yoki narsaga bo‘lgan ehtiyoj; muhtojlik. Bu vafosiz dunyoda istak va zaruratdan tashqari ko‘ngil degan narsa ham bor ekan. M. Ismoiliy, Farg‘ona tong otguncha

2. Tabiiy ehtiyoj, hojat. Bektemirov Nizomiddinovni zarurat uchun tashqari chiqqan gumon qilib, kelguncha chiroqni yoqib qo‘ymoqchi bo‘ldi. S. Ahmad, Hukm

Antonim(lar)i: mavjud emas.
Sinonim(lar)i: ehtiyoj [a]
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.
Darajalanish qatori: mavjud emas.
Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.