Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {yovuzlik}
So‘z bo‘g‘inlari: yo-vuz-lik
Izoh(lar)i:
yovuzlik ot

1. Yovuzlarga xos xatti-harakat, xunrezlik, johillik. Bu yovuzlik ularni hatto odam qiyofasidan chiqargan. A. Qahhor, Sarob
U [Aleksey] Oyimxonga tikilib, Tojiboyga savol berdi: Siz uning ilgari kim bo‘lganini, xalqqa qarshi qanday yovuzliklar qilganini bilarmidingiz? P. Tursun, O‘qituvchi

Antonim(lar)i: ezgulik
Sinonim(lar)i: mavjud emas.
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.
Darajalanish qatori: mavjud emas.
Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.