Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {yopinchiq}
So‘z bo‘g‘inlari: yo-pin-chiq
Izoh(lar)i:
yopinchiq ot

1. Yopinib yuriladigan narsa (paranji, to‘n, soyabon va shu kabilar). Yoz yopinchig‘ingni qo‘yma, qish o‘zing bilasan. Maqol
[Sharofat xola] Uzoq ivirsidi, tinmay gapirdi, o‘g‘lining etigini tozaladi, yopinchig‘ini siqib, qoziqqa ildi, choy damladi. A. Muxtor, Chinor

Antonim(lar)i: mavjud emas.
Sinonim(lar)i: mavjud emas.
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.
Darajalanish qatori: mavjud emas.
Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.