Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {tarona}
So‘z bo‘g‘inlari: ta-ro-na
Izoh(lar)i:
tarona [ta-ro-na ]

1. Kuy, ohang. Har bir uyda shodiyona tarona, To‘kin-sochin o‘rtada keng dasturxon. Habibiy

2. Shashmaqomda musiqa asarining bir qismi. Taronayi dugoh. Mushtum

Antonim(lar)i: mavjud emas.
Sinonim(lar)i: kuy
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.
Darajalanish qatori: mavjud emas.
Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.