Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {sovg‘a-salom}
So‘z bo‘g‘inlari: sov-g‘a--sa-lom
Izoh(lar)i:
sovg‘a-salom ot

1. Biror kimsaga ataladigan yoki olib boriladigan sovg‘a va salomlar. Javhar Yangi yil oldidan, onasining qistovi bilan sovg‘a-salom ko‘tarib, qizcha-sini ko‘rgani borgan ekan. J. Abdullaxonov, Xonadon
Qodirjon Farg‘onadan olib kelgan sovg‘a-salomlarni ko‘tarib, to‘g‘ri Shavkat akanikiga bordi. Yoshlik

Antonim(lar)i: mavjud emas.
Sinonim(lar)i: mavjud emas.
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.
Darajalanish qatori: mavjud emas.
Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.