Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {sodiqlik}
So‘z bo‘g‘inlari: so-diq-lik
Izoh(lar)i:
sodiqlik ot

1. Sadoqatli bo‘lish, sidqidillik, vafodorlik, sadoqat. Vatanga sodiqlik. Do‘stlarning sodiqligi. Sodiqlik ko‘rsatmoq. Adolat bu ahil er-xotinning hayotini doim havas qilar, ularni bir-biriga sodiqligi uchun hurmatlar, o‘zining ham hayoti ana shunday bo‘lishini orzu qilardi. S. Zunnunova, Gulxan

Antonim(lar)i: mavjud emas.
Sinonim(lar)i: vafo [a]
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.
Darajalanish qatori: mavjud emas.
Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.