Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {siyosatdon}
So‘z bo‘g‘inlari: si-yo-sat-don
Izoh(lar)i:
siyosatdon ot

1. Siyosat bilan shug‘ullanadigan, siyosatni yaxshi biladigan, tushunadigan; siyosatchi. Siyosatdon odam. Siz, aytaylik, xorijiy mamlakat bilan muzokara olib boradigan diplomat yoki siyosatdonsiz. Fan va turmush
Xullas, atoqli shoir, siyosatdon, bastakor va tarjimon Komil ijodi adabiyotimiz tarixidan mustahkam o‘rin egallagan. O‘TA

Antonim(lar)i: mavjud emas.
Sinonim(lar)i: mavjud emas.
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.
Darajalanish qatori: mavjud emas.
Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.