Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {sipqar} - moq ( Fe’lga qo‘shiluvchi lug‘aviy shakl yasovchi Lug‘aviy shakl yasovchi )
So‘z bo‘g‘inlari: sip-qar-moq
Izoh(lar)i:
sipqar fl

1. Bir simirishda ichmoq, tagi-tugigacha simirmoq. Ahmad Tanbal minnatdorona bosh irg‘ab, mayni sipqardi-yu, keyin dasturxondagi tandirkabobga qo‘l cho‘zdi. P. Qodirov, Yulduzli tunlar
Bobo Xurmo, kipriksiz ko‘zlarini mastona o‘yna-tib, bir emas, ikki kosa sharbatni ust-ustiga sipqardi-da, hikoyasini boshladi. O. Yoqubov, Ko‘hna dunyo

Antonim(lar)i: mavjud emas.
Sinonim(lar)i: mavjud emas.
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.
Darajalanish qatori: mavjud emas.
Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.