Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {paxtali}
So‘z bo‘g‘inlari: pax-ta-li
Izoh(lar)i:
paxtali [pax-ta-li ]

1. Paxtasi bo‘lgan, paxta solingan. Saodat kampir paxtali nimchasini olib kiydi. Saodat

Antonim(lar)i: mavjud emas.
Sinonim(lar)i: mavjud emas.
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.
Darajalanish qatori: mavjud emas.
Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.