Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {parol}
So‘z bo‘g‘inlari: pa-rol
Izoh(lar)i:
parol [pa-rol ]

1. Harbiy xizmatda yoki yashirin tashkilotlarda o‘z kishilarini tanish uchun aytiladigan va oldindan belgilab qo‘yiladigan shartli maxfiy so‘z. Ha, mayli, tong otsin, ko‘rarmiz. Parolga javob beradi, bermasa, o‘zimni bilmaslikka olib, aloqaning boshqa yo‘lini izlayman. K. Yashin, Hamza

Antonim(lar)i: mavjud emas.
Sinonim(lar)i: mavjud emas.
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.
Darajalanish qatori: mavjud emas.
Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.