Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {ohangdor}
So‘z bo‘g‘inlari: o-hang-dor
Izoh(lar)i:
ohangdor [o-hang-dor ]

1. Quloqqa yoqadigan, xush keladigan, huzur bag‘ishlaydigan; yoqimli, musiqiy; ohangi yaxshi. Gulandom ohangdor, jarangli ovoz bilan so‘zladi. Oybek, Tanlangan asarlar

2. Ma’lum ohangga ega bo‘lgan, ma’lum ohang bilan talaffuz qilinadigan; ohangli, jarangli. Soqolli kampir bir qo‘lini Nurining boshiga yengil qo‘yib, baland., tovush bilan xuddi kuylagandek, so‘zlarni ohangdor cho‘zib qichqirdi. Oybek, Tanlangan asarlar

Antonim(lar)i: mavjud emas.
Sinonim(lar)i: mavjud emas.
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.
Darajalanish qatori: mavjud emas.
Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.