Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {ohak} - la ( Fe’l so‘z yasovchi So‘z yasovchi ) - moq ( Fe’lga qo‘shiluvchi lug‘aviy shakl yasovchi Lug‘aviy shakl yasovchi )
So‘z bo‘g‘inlari: o-hak-la-moq
Izoh(lar)i:
ohak [o-hak ]

1. Ohaktoshni o‘ta yuqori (900° dan ortiq) temperaturada kuydirishdan, pishirishdan hosil bo‘ladigan oq modda; kaltsiy oksidi (qurilish, metallurgiya, kimyo sanoati va boshqalar sohalarda keng qo‘llanadi). Ertaga ishdan qaytayotib, ohak ola kelsangiz, katta mehmonxonani bo‘shatib, oqlab olardik. A. Muxtor, Kumush tola

Antonim(lar)i: mavjud emas.
Sinonim(lar)i: mavjud emas.
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.
Darajalanish qatori: mavjud emas.
Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.