Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {notinchlik}
So‘z bo‘g‘inlari: no-tinch-lik
Izoh(lar)i:
notinchlik [no-tinch-lik ]

1. Tinchi buzilganlik, besaranjomlik; sershovqinlik.

Antonim(lar)i: mavjud emas.
Sinonim(lar)i: mavjud emas.
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.
Darajalanish qatori: mavjud emas.
Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.