Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {norasmiy}
So‘z bo‘g‘inlari: no-ras-miy
Izoh(lar)i:
norasmiy [no-ras-miy ]

1. Rasmiy, qonuniy bo‘lmagan. Bu ikki xo‘jalik o‘rtasida qaror yozilmagan, qandaydir norasmiy musobaqa borga o‘xshaydi. Gazetadan

Antonim(lar)i: mavjud emas.
Sinonim(lar)i: mavjud emas.
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.
Darajalanish qatori: mavjud emas.
Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.