Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {nochorlik}
So‘z bo‘g‘inlari: no-chor-lik
Izoh(lar)i:
nochorlik [no-chor-lik ]

1. Qiyin, mushkul ahvol; ilojsizlik; muhtojlik, kambag‘allik. — Yer olgan ko‘karadi, yer sotgan quriydi. Mana bu gapning mag‘zini chaq, jiyan! — Nochorlik, tog‘a. Oybek, Tanlangan asarlar

Antonim(lar)i: mavjud emas.
Sinonim(lar)i: mavjud emas.
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.
Darajalanish qatori: mavjud emas.
Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.