Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {nobakor}
So‘z bo‘g‘inlari: no-ba-kor
Izoh(lar)i:
nobakor [no-ba-kor ]

1. Xulq-atvori, yurish-turishi, xatti-harakati yomon odam. Bilasizki, chiqib Niyoz bachchag‘ar, Atrofiga yig‘ildi qulbachchalar. U nobakor ozor berar tinch xalqqa, Kirdikori nuqul zarar tinch xalqqa!I. Sulton, Noma’lum kishi

2. so‘k.Yaramas, ablah, razil.

Antonim(lar)i: mavjud emas.
Sinonim(lar)i: mavjud emas.
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.
Darajalanish qatori: mavjud emas.
Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.