Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {nazoratchi}
So‘z bo‘g‘inlari: na-zo-rat-chi
Izoh(lar)i:
nazoratchi [na-zo-rat-chi ]

1. Nazorat idoralarida ishlovchi; nazorat qiluvchi; qarab, tekshirib turuvchi; nozir. chkaridagi har bir parta raqamlangan. Nazoratchi qur’a tashlash yo‘li bilan abituriyentlarni joylashtiradi. Gazetadan

Antonim(lar)i: mavjud emas.
Sinonim(lar)i: mavjud emas.
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.
Darajalanish qatori: mavjud emas.
Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.