Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {narvon}
So‘z bo‘g‘inlari: nar-von
Izoh(lar)i:
narvon [nar-von ]

1. kki yoni uzun yog‘och yoki metall va unga ko‘ndalangiga mahkamlangan yog‘och yoki metall pog‘onalardan iborat, yuqoriga chiqish va tushish uchun ishlatiladigan asbob; shoti. Tomga narvon qo‘yib chiqmoq. Narvonga chiqsang, shoshmay chiq, O‘z haddingdan oshmay chiq! Maqol

1. kki yoni uzun yog‘och yoki metall va unga ko‘ndalangiga mahkamlangan yog‘och yoki metall pog‘onalardan iborat, yuqoriga chiqish va tushish uchun ishlatiladigan asbob; shoti.

Antonim(lar)i: mavjud emas.
Sinonim(lar)i: mavjud emas.
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.

1. yulduzni benarvon uradigan: har qanday ishni abjirlik bilan bajaradigan

Darajalanish qatori: mavjud emas.
Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.