Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {mushuk}
So‘z bo‘g‘inlari: mu-shuk
Izoh(lar)i: mavjud emas.
Antonim(lar)i: mavjud emas.
Sinonim(lar)i: mavjud emas.
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.

1. ichini mushuk tataladi: yashirin holda ruhan bezovtalandi, tashvishlandi

Darajalanish qatori: mavjud emas.
Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.