Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {moliyaviy}
So‘z bo‘g‘inlari: mo-li-ya-viy
Izoh(lar)i:
moliyaviy sf

1. Moliyaga oid, moliya jihatidan bo‘lgan; pul mablag‘lari va ularni to‘plash, taqsimlash bilan bog‘liq bo‘lgan. Moliyaviy masala. Moliyaviy reja, O‘rnimdan turdim-u, bir papka moliyaviy hujjatlarni qo‘ltiqlab, boitiqning kabinetiga yugurdim. F. Musajonov, Sovg‘a
Buning natijasida mamlakatning moliyaviy qudratiga putur yetadi. Sh. Xolmirzayev, Qil ko‘prik

Antonim(lar)i: mavjud emas.
Sinonim(lar)i: mavjud emas.
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.
Darajalanish qatori: mavjud emas.
Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.