Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {liq} - illa ( Fe’l so‘z yasovchi So‘z yasovchi ) - moq ( Fe’lga qo‘shiluvchi lug‘aviy shakl yasovchi Lug‘aviy shakl yasovchi )
So‘z bo‘g‘inlari: li-qil-la-moq
Izoh(lar)i:
liq [liq ]

1. Boshqa sig‘maydigan darajada, butunlay to‘lgan. Ikkinchi otdagi katta xurjunning ikki ko‘zi lik, to‘la tanga edi. A. Qodiriy, O‘tgan kunlar

2. Boshqa sig‘maydigan darajada to‘lmoq. Bir zumda stolning usti turli noz-ne’matlar bilan liq to‘ldi. M. Hazratqulov, Jur’at

3. Tomog‘idan o‘tkazib yubormoq. Ichida bittasi bor, endi qo‘yaverasiz, liq etib yutib yuborging keladi kishi! Shuhrat, Shinelli yillar

Antonim(lar)i: mavjud emas.
Sinonim(lar)i: mavjud emas.
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.
Darajalanish qatori: mavjud emas.
Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.