Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {kunduzgi}
So‘z bo‘g‘inlari: kun-duz-gi
Izoh(lar)i:
kunduzgi sf

1. Kunduzga xos, kunduzi bo‘ladigan. Saroy ahli kunduzgi ish-kuchlaridan bo‘shab, hujralariga qaytganlar shuning uchun kunduzgiga qaraganda saroy jonli. A. Qodiriy, O‘tgan kunlar
Kunduzgi jo‘shqinlik tinadi asta, Boshlanar dalada safoli oqshom. G‘ayratiy

Antonim(lar)i: tungi
Sinonim(lar)i: mavjud emas.
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.
Darajalanish qatori: mavjud emas.
Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.