Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {ko‘chat}
So‘z bo‘g‘inlari: ko‘-chat
Izoh(lar)i: mavjud emas.
Antonim(lar)i: mavjud emas.
Sinonim(lar)i: mavjud emas.
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.

1. Ko‘chat – nihol – daraxt
Ma’nosiga ko‘ra
(voyagayetishish darajasiga ko‘ra)

Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.