Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {kiprik}
So‘z bo‘g‘inlari: kip-rik
Izoh(lar)i: mavjud emas.
Antonim(lar)i: mavjud emas.
Sinonim(lar)i: mavjud emas.
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.

1. kiprik qoqmaslik: sira uxlamaslik

Darajalanish qatori: mavjud emas.
Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.