Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {jo‘xori}
So‘z bo‘g‘inlari: jo‘-xo-ri
Izoh(lar)i:
jo‘xori [jo‘-xo-ri ]

1. Bir yillik g‘alla o‘simliklaridan bir guruhining (so‘tali makkajo‘xori va boshoqli qo‘qon jo‘xorining) umumiy nomi va uning doni O‘g‘lim, qani, jo‘xori go‘jadan quyib ich, chanqoqni bosadi. Sh. Rashidov, G‘oliblar

Antonim(lar)i: mavjud emas.
Sinonim(lar)i: mavjud emas.
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.
Darajalanish qatori: mavjud emas.
Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.