Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {jizg‘anak}
So‘z bo‘g‘inlari: jiz-g‘a-nak
Izoh(lar)i:
jizg‘anak [jiz-g‘i-nak ]

1. Kuyish cho‘ldagi o‘tlar jizg‘inak bo‘lib ketibdi. gazetadan

Antonim(lar)i: mavjud emas.
Sinonim(lar)i: mavjud emas.
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.
Darajalanish qatori: mavjud emas.
Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.