Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {jam} - g‘ar ( Fe’l so‘z yasovchi So‘z yasovchi ) - moq ( Fe’lga qo‘shiluvchi lug‘aviy shakl yasovchi Lug‘aviy shakl yasovchi )
So‘z bo‘g‘inlari: jam-g‘ar-moq
Izoh(lar)i:
jam [jam ]

1. Yig‘ilgan, to‘plangan. Ko‘zlaringda dunyo zavqi jam, Xandon urib kulsang, ey sho‘x. M. Egamberdiyeva, Gulbarg

2. mat.Qo‘shuv amalini bajarmoq, qo‘shmoq.

3. Tafsilotlar jamoat so‘zi izohida keltirilgan.

4. Xotirjam bo‘ling, tashvish qilmang, xavotir olmang. Biz hech qachon yolg‘iz qolmaymiz! Xotiringiz jam bo‘lsin, bizga sizdaqa g‘amxo‘r kerak emas! [dedi Oygul]. Uyg‘un, Asarlar

Antonim(lar)i: mavjud emas.
Sinonim(lar)i: yig‘moq
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.
Darajalanish qatori: mavjud emas.
Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.