Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {jabduq} - la ( Fe’l so‘z yasovchi So‘z yasovchi ) - moq ( Fe’lga qo‘shiluvchi lug‘aviy shakl yasovchi Lug‘aviy shakl yasovchi )
So‘z bo‘g‘inlari: jab-duq-la-moq
Izoh(lar)i:
jabduq [jab-duq ]

1. Ot yoki eshak abzali. Eshakning jabdug‘iga cho‘nqayib o‘tirdi. T. Murod, Yulduzlar mangu yonadi

2. Kerakli narsalar, kerak-yarog‘, anjom. Men bu yosumanni o‘z xusravlariga yubormoqchiman. Olib chiqing! Safar jabdug‘i hozirlansin! Uyg‘un va I. Sulton, Alisher Navoiy.

Antonim(lar)i: mavjud emas.
Sinonim(lar)i: mavjud emas.
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.
Darajalanish qatori: mavjud emas.
Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.