Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {bino}
So‘z bo‘g‘inlari: bi-no
Izoh(lar)i:
bino [bi-no ]

1. Kishilarning yashashi, ishlashi va boshqa ehtiyojlar uchun quriladigan inshoot, ulkan uy, imorat. Binoning o‘ng tomonidagi ikki xonali uyda o‘g‘li bilan kelini turadi. Saodat

Antonim(lar)i: mavjud emas.
Sinonim(lar)i: mavjud emas.
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.

1. bino qo‘ygan: ortiqcha baho bergan, yuksak fikrda bo‘lgan

2. o‘ziga bino qo‘ygan: ortiqcha baho bergan, yuksak fikrda bo‘lgan

3. umri bino bo‘lib: q. bino

1. Yaxshi – durust – tuzuk – binoyi
Bo‘yog‘iga ko‘ra
(qo‘llanish doirasining keng-torligiga ko‘ra)

Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.