Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {benom}
So‘z bo‘g‘inlari: be-nom
Izoh(lar)i:
benom [be-nom ]

1. ayn. Nomsiz. Men sizga aytsam, shaharda benom ko‘cha bo‘lmaydi. Olimning nomi avvaldan benom bo‘lgan yangi ko‘chaga qo‘yildi. gazetadan

Antonim(lar)i: mavjud emas.
Sinonim(lar)i: mavjud emas.
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.
Darajalanish qatori: mavjud emas.
Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.