Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {barakali}
So‘z bo‘g‘inlari: ba-ra-ka-li
Izoh(lar)i:
barakali [ba-ra-ka-li ]

1. To‘kin-sochin, mo‘l-ko‘l, yaxshi natijali. Ko‘klam do‘l, jala bo‘lishiga qaramay, barakali hosil olishga erishdik. O‘zbekiston qo‘riqlari

1. To‘kin-sochin, mo‘l-ko‘l, yaxshi natijali. Ko‘klam do‘l, jala bo‘lishiga qaramay, barakali hosil olishga erishdik. O‘zbekiston qo‘riqlari

2. Mavjud holatidan qati nazar ko‘pchilikka yetadigan; foydali; tatimli. [Tosh-xon:] Ha, juda barakali qozon, o‘ziga ham yuz chelak suv ketadi. Uyg‘un, Hayot qo‘shig‘i

2. Mavjud holatidan qati nazar ko‘pchilikka yetadigan; foydali; tatimli. [Tosh-xon:] Ha, juda barakali qozon, o‘ziga ham yuz chelak suv ketadi. Uyg‘un, Hayot qo‘shig‘i

3. Serunum, sermahsul, samarali. Bu raqamlar keksa san’atkorning barakali umrini va uning xalq oldida qilgan katta xizmatlarini kishining xotirida jonlan-tiradi. T. Obidov, Yusufjon qiziq

3. Serunum, sermahsul, samarali. Barakali ish. Barakali mehnat.Ertalabki terim unumli, barakali bo‘ladi. Yoshlik

Antonim(lar)i: bebaraka , samarasiz , unumsiz
Sinonim(lar)i: unumli
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.

1. Unumli – samarali – barakali
Bo‘yog‘iga ko‘ra
(qo‘llanish doirasining keng-torligiga ko‘ra)

Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.