Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {bacha} - g‘ar ( Fe’l so‘z yasovchi So‘z yasovchi )
So‘z bo‘g‘inlari: ba-cha-g‘ar,
Izoh(lar)i:
bacha [ba-cha ]

1. Bola. Bachaga ish buyur, Izidan o‘zing yugur. Maqol

Antonim(lar)i: mavjud emas.
Sinonim(lar)i: mavjud emas.
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.
Darajalanish qatori: mavjud emas.
Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.