Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {ayg‘oq}
So‘z bo‘g‘inlari: ay-g‘oq
Izoh(lar)i:
ayg‘oq [ay-g‘oq ]

1. Ayg‘oqchi.

2. Hushyor, sergak. Og‘iz — ayg‘oq, til — toyg‘oq. Maqol

Antonim(lar)i: mavjud emas.
Sinonim(lar)i: mavjud emas.
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.
Darajalanish qatori: mavjud emas.
Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.