Lug‘atlar

So‘z tarkibi: {riyo}
So‘z bo‘g‘inlari: Ri-yo
Izoh(lar)i:
riyo ot

1. Munofiqona xatti-harakat; ikkiyuzlamalik. Qo‘shiqlarim bilmay g‘ash, riyo, Oshkor kuldim, oshkor chekdim g‘am. Zulfiya, Xayollar
Tuyg‘ular olamni paypaslab misli nogiron, Topganlari bo‘ldi jaholat, riyo. A. Oripov, Yillar armoni
Faqir odamning dili ravshan, riyo va makrdan xoli, rahm-shafqatga limmo-lim bo‘ladi. Gazetadan
Anvar samimiy va riyo aralash tabriklardan o‘ng‘aysizlangan edi. A. Qodiriy, Mehrobdan chayon

Antonim(lar)i: mavjud emas.
Sinonim(lar)i: mavjud emas.
Omonimlari: mavjud emas.
Paronimi: mavjud emas.
Qomus: mavjud emas.
Ibora(lar): mavjud emas.

1. Farzand – bola – zuryod (zirriyot) – tirnoq
Bo‘yog‘iga ko‘ra
(qo‘llanilishining oz-ko‘pligiga ko‘ra)

Milliy bo‘yoqdor so‘z: mavjud emas.